Waarom werken met Lasso …

Waarom werken met Lasso …

Enkele belangrijke voordelen voor verenigingen en stichtingen om met LASSO te gaan werken:

LASSO biedt een aantal communicatietools waarmee je eenvoudig en efficiënt contact kunt onderhouden met je achterban en relaties. Een voorwaarde om jouw achterban aan je te binden. LASSO biedt daarvoor een persoonlijke omgeving waar je dossiers en documenten kunt aanbieden en mogelijkheden om nieuwsbrieven te versturen en enquêtes te houden.

LASSO brengt continuïteit binnen de organisatie. LASSO is het “virtuele” kantoor. Je kunt bestuursleden en overige vrijwilligers en en relaties makkelijk toevoegen. Ook wisselingen in bestuur worden kinderlijk eenvoudig. NIeuwe bestuursleden worden toegevoegd en hebben gelijk overal toegang waar het moet en bij vertrekkende bestuursleden kan ook eenvoudig de toegang worden ontzegd.

LASSO geeft bestuurders de middelen geeft om de controle te behouden over de activiteiten en processen. Altijd inzicht en de mogelijkheid om in te grijpen. Je kunt dan ook eenvoudig voldoen aan de eisen die WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) stelt aan bestuursleden.

Privacy is een belangrijk aspect, vooral als het gaat om het beheren van gegevens van leden en andere belanghebbenden. LASSO waarborgt de privacy van gegevens, deze worden veilig opgeslagen en beheerd.

Samenwerking is essentieel voor veel organisaties. LASSO faciliteert deze samenwerking tussen leden en bestuursleden maar ook tussen verschillende organisaties. 

Kortom, LASSO streeft naar het verbeteren van de algehele werking van verenigingen en stichtingen door middel van geavanceerde technologieën en functies die de communicatie, samenwerking, privacy en continuïteit van deze organisaties ondersteunen. Het biedt een geïntegreerde oplossing om de uitdagingen aan te pakken waar dergelijke organisaties vaak mee te maken hebben en kan hen helpen om effectiever en efficiënter te opereren.