LASSO, het platform dat administratie en communicatie met elkaar verbindt!

LASSO, het platform dat administratie en communicatie met elkaar verbindt!

Hoe werkt dit integratieproces:

Administratie:

 • Het administratieve aspect van LASSO heeft betrekking hebben op het beheren van verschillende taken en processen binnen een organisatie. Dit kan onder andere omvatten:
  • Agendabeheer: Het plannen van vergaderingen, evenementen en taken.
  • Taaktoewijzing: Toewijzen van taken aan teamleden en het bijhouden van de voortgang.
  • Documentbeheer: Het opslaan en organiseren van belangrijke documenten en bestanden.
  • Facturering en financiële administratie: Het beheren van financiële transacties, facturering en boekhouding.

Communicatie:

 • Het communicatiegedeelte van LASSO richt zich op effectieve interactie met contacten, zowel intern als extern. Dit kan omvatten:
  • E-mailbeheer: Het organiseren van e-mails en het mogelijk maken van e-mailcommunicatie met contacten.
  • Nieuwsbrieven: Het creëren en verzenden van nieuwsbrieven naar relevante doelgroepen.
  • Relatiebeheer: Het mogelijk maken van directe communicatie via chat of berichtenplatforms.

De kracht van LASSO ligt in het integreren van deze administratieve en communicatieprocessen in één platform. Dit kan helpen bij het stroomlijnen van workflows, het verminderen van dubbel werk en het verbeteren van de algehele efficiëntie van een organisatie. Het stelt gebruikers in staat om administratieve taken te koppelen aan specifieke communicatie-inspanningen en vice versa, waardoor een naadloze coördinatie ontstaat.