Koepelorganisaties

Een koepelorganisatie is een overkoepelend orgaan van instellingen binnen een werksoort. Koepelorganisaties vervullen administratieve, bestuurlijke, beleidsmatige en personele taken voor de onder hen ressorterende organisaties.

Lasso zorgt ervoor dat binnen zo’n overkoepelende sector overeenkomstige belangen collectief behartigd kunnen worden. De Woonbod is een goed voorbeeld van zo’n koepelorganisatie die de belangen behartigd van zo’n 300 à 450 huurdersorganisaties.

Denk ook aan:

Financiële dienstverlening;

Horeca;

Onderwijs & training;

Onroerend goed.