scroll

Lasso concepten slaat bruggen!

Lasso-concepten is opgericht om maatschappelijke organisaties met focus op belangenbehartiging software te bieden voor een faire prijs. De software richt zich op het versterken van organisaties door het bouwen aan een goede relatie met de achterban.

Met (branche)organisaties en andere belanghebbenden kunnen wij speciale arrangementen ontwikkelen met bijbehorende prijsafspraken. Daarbij is bijzondere aandacht voor het matchen van diensten en serviceverlening met de doelgroep .

Lasso blijkt voor veel organisaties dan ook een verantwoorde keuze om zich sterker te verbinden met hun achterban en vooral ook om structurele kosten te beperken.

Onze missie

“Bevorderen van professionaliteit, transparantie en representativiteit van belangen-organisaties”

Visie

“Door web-based applicatie transparantie, gebruiksgemak en communicatiemogelijkheden bieden aan belangen-organisaties”

Strategie

“samen met partners ontwikkelen voor klanten, luisteren naar klanten en leren van klanten.”

Lees verder waarom Lasso+ een goede keuze is!

Waarom Lasso?

Lasso brengt allerlei behoeften samen in één pakket. Dat lijkt tegen de stroom in, maar Lasso ziet dat anders!

Het gebruik van verschillende programma’s die ieder op hun beurt vergaande specialisatie hebben doorgevoerd vraagt veel van mensen. Al die programma’s moeten geleerd worden en brengen risico’s mee voor jouw organisatie, zoals;

  • betalen (hogere kosten);
  • slepen met gegevens (risico op fouten/ datalekken);
  • op meerdere plaatsen administratie voeren voor hetzelfde (verspilling energie);
  • niet iedereen kan alles (versnippering van kennis binnen de organisatie).

Hierdoor komt het beheer van jouw organisatie onnodig onder druk te staan en moet je vaak kiezen voor oplossingen waarvan je maar beperkt gebruik maakt.

all in one…

80 – 20 principe

kies voor wat je nodig hebt.

Vaak gebruik je maar 20% gebruik van een computerprogramma. Kijk maar eens naar je eigen gebruik van bijvoorbeeld een tekstverwerker, software voor nieuwsbrieven of het boekhoudpakket dat je gebruikt. 80% laat je vaak links liggen. Je betaalt er wel voor en het zit vaak in de weg.

Lasso laat deze ballast weg en biedt simpelweg de 20% die je nodig hebt. Doordat alle toepassingen in één programma samenkomen neemt het gebruiksgemak (een interface) alleen maar toe. Het is de eenvoud die je zal verwonderen.

Dit leidt tot kostenbesparing en er ontstaat brede kennis in de organisatie.

Plezier in administratie

jouw administratie als verbindende factor

Met Lasso zet gebruik je de primaire administratie om jouw organisatie te versterken. Dat geeft plezier. Of het gaat om de resultaten van enquetes, het lezen van nieuwbrieven, het gebruik van de persoonlijke omgeving , het draagt allemaal bij aan het profiel van betrokkenheid. Je leert je eigen achterban beter kennen.

Upcoming

Lasso nieuwsbrief

Met de Lasso nieuwsbrief informeer jij je achterban en relaties over zaken die voor hen van belang zijn. De samenstelling van de nieuwsbrief sluit aan bij het gebruik van Lasso, eenvoudig.

nieuwsbrief samenstellen

Het concept nieuwsbrief van Lasso verrast en is innovatief. Je schrijft je “nieuwsbericht’ in een notitie, welke je toevoegt aan relevante dossiers en activiteiten. Op het moment dat je een nieuwsbrief wil versturen klik je de notities eenvoudig bij elkaar. Een paar aansprekende foto’s erbij en klaar. De artikelen voor de nieuwsbrief worden vanzelf opgehaald uit de administratie. Als de nieuwsbrief klaar is kun je deze via de gewenste distributielijst versturen.

distributielijsten beheren (AVG)

Relaties en achterban die in jouw Lasso zijn geregistreerd kunnen hun eigen informatievoorziening beheren. Dat doen zijn in hun eigen persoonlijke omgeving. Zij kunnen zich zowel aan als afmelden voor nieuwsbrieven.

vormgeving en huisstijl verweven

De nieuwsbrief presenteert zich in een neutraal vormgegeven stijl. Het is echter mogelijk om de vormgeving van de nieuwbrief aan te laten sluiten bij de eigen huisstijl. Op basis van sjablonen kun je de nieuwsbrief eenvoudig vormgeven en is de inhoud het enige wat je aandacht vraagt. Je krijgt dan een mooie header (nieuwbrief kop) en een footer (afsluiting).

Bericht doorplaatsen op jouw website

Nieuwsartikelen in Lasso kun je automatisch laten doorplaatsen op je website. Voorwaarde is wel dat jouw website door Lasso-Concepten wordt gehost.