scroll

Lasso concepten slaat bruggen!

Lasso-concepten is opgericht om maatschappelijke organisaties met focus op belangenbehartiging software te bieden voor een faire prijs. De software richt zich op het versterken van organisaties door het bouwen aan een goede relatie met de achterban.

Met (branche)organisaties en andere belanghebbenden kunnen wij speciale arrangementen ontwikkelen met bijbehorende prijsafspraken. Daarbij is bijzondere aandacht voor het matchen van diensten en serviceverlening met de doelgroep .

Lasso blijkt voor veel organisaties dan ook een verantwoorde keuze om zich sterker te verbinden met hun achterban en vooral ook om structurele kosten te beperken.

Onze missie

“Bevorderen van professionaliteit, transparantie en representativiteit van belangen-organisaties”

Visie

“Door web-based applicatie transparantie, gebruiksgemak en communicatiemogelijkheden bieden aan belangen-organisaties”

Strategie

“samen met partners ontwikkelen voor klanten, luisteren naar klanten en leren van klanten.”

Lees verder waarom Lasso+ een goede keuze is!

Waarom Lasso?

Lasso brengt allerlei behoeften samen in één pakket. Dat lijkt tegen de stroom in, maar Lasso ziet dat anders!

Het gebruik van verschillende programma’s die ieder op hun beurt vergaande specialisatie hebben doorgevoerd vraagt veel van mensen. Al die programma’s moeten geleerd worden en brengen risico’s mee voor jouw organisatie, zoals;

  • betalen (hogere kosten);
  • slepen met gegevens (risico op fouten/ datalekken);
  • op meerdere plaatsen administratie voeren voor hetzelfde (verspilling energie);
  • niet iedereen kan alles (versnippering van kennis binnen de organisatie).

Hierdoor komt het beheer van jouw organisatie onnodig onder druk te staan en moet je vaak kiezen voor oplossingen waarvan je maar beperkt gebruik maakt.

all in one…

80 – 20 principe

kies voor wat je nodig hebt.

Vaak gebruik je maar 20% gebruik van een computerprogramma. Kijk maar eens naar je eigen gebruik van bijvoorbeeld een tekstverwerker, software voor nieuwsbrieven of het boekhoudpakket dat je gebruikt. 80% laat je vaak links liggen. Je betaalt er wel voor en het zit vaak in de weg.

Lasso laat deze ballast weg en biedt simpelweg de 20% die je nodig hebt. Doordat alle toepassingen in één programma samenkomen neemt het gebruiksgemak (een interface) alleen maar toe. Het is de eenvoud die je zal verwonderen.

Dit leidt tot kostenbesparing en er ontstaat brede kennis in de organisatie.

Plezier in administratie

jouw administratie als verbindende factor

Met Lasso zet gebruik je de primaire administratie om jouw organisatie te versterken. Dat geeft plezier. Of het gaat om de resultaten van enquetes, het lezen van nieuwbrieven, het gebruik van de persoonlijke omgeving , het draagt allemaal bij aan het profiel van betrokkenheid. Je leert je eigen achterban beter kennen.