Propositie

Lasso-concepten is een jong bedrijf dat is opgezet om maatschappelijke organisaties met focus op belangenbehartiging een adequaat “ERP” systeem te kunnen bieden voor een faire prijs. Het doel daarbij is dat brancheorganisatie efficiënt hun eigen administraties kunnen voeren en (nog) meer in positie worden gebracht om haar achterban voordelen te bieden.

Op dit moment is Lasso specifiek gemaakt voor belangenorganisaties die iets hebben met woningen. Het eerste arrangement dat is ontwikkeld, is verbonden met de Nederlandse Woonbond die 1,6 miljoen huishoudens vertegenwoordigt welke zijn ondergebracht in ongeveer 470 verenigingen. Daar is ook de huidige marketingstrategie (en website) op afgestemd.

De volgende versie van Lasso wordt nu afgestemd op de behoeften van ZZP’ers. Hiermee krijgen ZZP’ers een “functioneel ERP-systeem” binnen bereik voor een betaalbare prijs. Daarnaast gaan wij ons oriënteren op een nieuwe branche. Het doel daarbij is om de branche te bedienen maar vooral ook (via de branche) hun achterban te bedienen. Met brancheorganisaties kunnen wij speciale arrangementen ontwikkelen met bijbehorende prijsafspraken voor hun achterban. In combinatie met een eigen administratie die qua prijs wordt afgestemd op gebruik en omvang.

De basisfilosofie van Lasso-Concepten is het bieden van een professionele administratie voor een lage prijs. Deze lage prijs wordt realistisch omdat alle lasso’s identiek zijn. Het beheer, en de continu-ontwikkeling, kan daardoor zeer efficiënt plaatsvinden. Lasso is een verantwoorde keuze voor organisaties die hun structurele kosten willen beperken. De consequentie hiervan is dat er een keurslijf ontstaat. Afhankelijk van het programma van eisen van een willekeurige specifieke branche kan het keurslijf worden verlaten. Dit leidt vanzelfsprekend tot hoger kosten.

Als het gaat om de continuïteit en exploitatie biedt Lasso-Concepten een bijzonder arrangement. Het is mogelijk om Lasso aan te bieden op een dedicated-server op naam van de organisatie zelf, dit geeft meer en andere mogelijkheden. Daardoor komt de software binnen bereik van de organisatie zelf en kan zij in voorkomende gevallen voor eigen beheer en onderhoud kiezen. In ieder geval is een “end of life” situatie voor Lasso niet aan de orde, tenzij dat de branche een eigen keuze maakt. Meer duidelijk: als Lasso-concepten een andere keuze zou maken binnen haar bedrijfsactiviteiten, dan blijft de betreffende Lasso beschikbaar voor de organisatie en kan zij haar administratie met een nieuwe beheerder voortzetten. Daarvoor is het belangrijk te melden dat het een opensource product betreft, gebouwd onder een dwingende GPL-licentie. Mocht het voorgenoemde probleem zich op een of andere manier voor doen dan is Lasso-concepten daarvoor een exploitatiewaarborg overeengekomen (medio 2018) met Stitpro die borg staat voor de exploitatie van het opensource product.