Welkom bij Lasso-concepten

Het concept Lasso biedt een complete administratie met de mogelijkheden om de relatie met leden en belanghebbenden te versterken.

Met Lasso+ kies je voor continuïteit!

Lasso+ is het concept voor verenigingen dat verder gaat dan alleen het administreren van een lidmaatschap en het factureren van contributie. Lasso+ zorgt ervoor dat vrijwilligers hun administratieve (bestuurlijke) taken meer effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Dit leidt tot beter en comfortabel bestuur. Lasso+ is voor iedere vereniging bereikbaar, of je nu 10 deelnemers administreert of 350.000 deelnemers. De prijs is afgestemd op gebruik en omvang.

Waarom?

Met Lasso ben je in staat huurders aan je te binden, de achterban te betrekken bij je activiteiten en het ledenbestand te laten groeien. Dit maakt de organisatie sterker waardoor continuïteit toeneemt en belangenbehartiging succesvoller zal zijn.

Hoe?

Met de inzet van Lasso kun je een betrouwbare administratie voeren en kun je actief het beleid van jouw huurdersorganisatie ondersteunen, bijvoorbeeld bij ledenwerving en contact met de achterban. Op eenvoudige wijze kun je de doelgroep op specifieke kenmerken benaderen en mee laten denken over het beleid.

Resultaat?

Het resultaat is dat je een stevige gesprekspartner bent die zich gesteund voelt door de achterban. Hierdoor wordt jouw huurdersorganisatie niet alleen een aantrekkelijke organisatie om overleg mee te voeren maar ook om vrijwilliger bij te worden.

Deelnemers

Met Lasso+ registreer je al jouw relaties. Tevens kun je objecten registreren zoals bijvoorbeeld het hele woningbezit van de corporatie. Daardoor kun je activiteiten in buurten en wijken beheren en bewonerscommissies ondersteunen. Woningen en complexen zijn op basis van specifieke kenmerken in te delen, bijvoorbeeld op woningtype. Daarnaast kun je netwerken bouwen van stakeholders zoals de lokale politiek en andere belangenorganisaties om contact mee te onderhouden en om mee samen te werken.

Financiën

Het beheer van de financiële administratie is eenvoudig. Met enkele muisklikken beheer je de in- en uitgaven van de vereniging. Het werken met automatische incasso’s is eveneens eenvoudig deze worden vanzelf in de financiële administratie verwerkt. Je hebt geen specialistische kennis nodig om de administratie bij te werken.

Gegevens

Contactmomenten zijn net als vergaderstukken en dossiers eenvoudig te registreren. In de persoonlijke Lasso-omgeving, mijn-lasso, wordt allerlei informatie beschikbaar gesteld waaronder de relevante documenten en dossiers. Je kunt iedereen toegang geven tot zijn eigen MYLASSO dus niet alleen de leden van het bestuur, werkgroepen en van de vereniging zelf, maar ook de samenwerkingspartners.

Expressief

Wat zeggen onze gebruikers?

Lasso is het keurmerk dat vertrouwen oproep van goed bestuur en complaince. Met Lasso kunnen wij altijd en overal bij onze gegevens en zijn wij in staat onze boekhouding of eenvoudig en effectieve wijze bij te houden.

Lenne Valkenburg, voorzitter Op het Zuiden | Willy Excalto, HBV Etten Leur