Lasso enquête

Begin dit jaar heeft het Woonbond Kennis en Adviescentrum in samenwerking met Lasso-concepten een enquête gehouden over de behoefte van huurdersorganisaties aan een digitale administratie. De enquête ging over Lasso+. Dit is een administratief computerprogramma, dat speciaal is ontworpen voor huurdersorganisaties. De resultaten van de enquête worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van Lasso+.

Deelname en dekking
Aan de enquête hebben 295 bestuursleden van 221 verschillende lidorganisaties van de Woonbond deelgenomen. Het gaat om bestuursleden van zowel verenigingen als stichtingen. Ook zijn grote en kleinere lidorganisaties vertegenwoordigd. Ruim de helft van de bestuursleden typeert zijn of haar werkgebied als (rand)stedelijk. Een kwart als landelijk. De overige huurdersorganisaties werken zowel stedelijk als landelijk.

Wat vindt u belangrijk en maakt u tevreden?
In de enquête kregen de bestuursleden verschillende eigenschappen van Lasso+ voorgelegd. De leden hebben per eigenschap aangegeven wat ze ervan vinden als die functionaliteit wel en niet in het programma aanwezig is. Uit de antwoorden ontstaat zo een beeld welke producteigenschappen het meeste bijdragen aan de tevredenheid van de gebruikers.

De producteigenschappen van Lasso+ die voor huurdersorganisaties het grootste effect hebben op de tevredenheid, zijn gerelateerd aan het contact met de achterban. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opzetten en onderhouden van huurderspanels, het verzorgen van grote mailings, het houden van enquêtes via de administratiesoftware en het vastleggen van contactmomenten.

Wat zijn de verschillen?
Er zijn ook verschillen te ontdekken tussen lidorganisaties. Uiteraard hebben verenigingen meer behoefte aan eigenschappen die helpen bij het contributiebeleid. Huurdersorganisaties die zowel stedelijk als landelijk werken, vinden het vaker fijn om functies en termijnen van bestuursleden te kunnen registeren.

Het verzenden van grote mailings is belangrijk voor de middelgrote huurdersorganisaties. Waarschijnlijk hebben kleinere organisaties er minder behoefte aan en regelen de grote huurdersorganisaties de mailings via de verhuurder. Opvallend is dat functionaliteit voor huurderspanels en enquêtes bij stichtingen tot meer tevredenheid leidt dan bij verenigingen. Ook hebben de grotere huurdersorganisaties meer behoefte aan huurderspanels dan de kleinere.

Hoe verder?
De enquête resultaten worden geanalyseerd en gaan mede de toekomst van Lasso bepalen. De verdere ontwikkeling van Lasso is voor de huurdersorganisaties die Lasso (gaan) gebruiken van belang zeker als het gaat om het kunnen leggen van contact met de achterban. De resultaten van het onderzoek zullen wij publiceren.

Als u meer wil weten over Lasso dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, mail of bel gerust.

Steun van de provincie Limburg

De provincie Limburg biedt de helpende hand aan verenigingen en stichtingen om aan de privacywetgeving te kunnen voldoen. De provincie Limburg heeft samen met het Huis voor de Sport en het Huis voor de Kunsten Limburg een speciale website ingericht waar verenigingen en stichtingen terecht kunnen voor de broodnodige informatie. Blijft staan dat deze organisaties hun administratieve organisatie dusdanig moeten inrichten dat zij ook kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. Lasso kan hierin ondersteunen!

Lasso is een integrale administratie op basis van een nieuw concept: creatief, onafhankelijk en effectief.

Een Lasso–administratie vertrekt vanuit de mensen die geadministreerd worden. Privacy is dan ook het eerste aandachtspunt. Alle geregistreerde deelnemers in een Lasso-administratie hebben ten alle tijden via mijn-Lasso toegang tot hun eigen gegevens, of dit nu de contributiefacturen zijn of de verenigingsdocumenten zoals verslagen en dergelijke. In mijn-Lasso is een privacyverklaring opgenomen waar deelnemers instemming kunnen geven voor de geregistreerde gegevens. Lasso is voorzien van een privacy impact analyse en biedt de benodigde documenten om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Lasso biedt een professionele administratie, het gebruiksgemak is ongekend en biedt vele mogelijkheden. De prijs van Lasso is meer dan concurrerend. Er zijn al mogelijkheden vanaf €660,00 per jaar tot 600 deelnemers met alle faciliteiten die daarbij horen zoals de financiële administratie met incasso mogelijkheid, persoonlijke nieuwsbrieven en nog veel meer. De opstartkosten zijn beperkt en gegevens worden door Lasso overgezet. Interesse? Bel met Wim Dings 06-28975292 of mail met info@lasso-concepten.nl.

Huurdersorganisaties en de AVG

De meeste huurdersorganisaties registreren NAW-gegevens van hun achterban mensen waar zij mee samenwerken. Afhankelijk van de activiteiten hebben deze registraties meer of minder impact op de privacy. Als je bijvoorbeeld klachten registreert voor ondersteuning en gegevens uitwisselt met de woningcorporatie is dat iets anders als je alleen e-mailadressen verzamelt voor nieuwsbrieven.

Dat de AVG ook van toepassing is op huurdersorganisaties is niet zozeer de discussie. De vraag die huurdersorganisaties bezighoudt is in welke mate je aan de slag moet met de AVG. Belangrijk is in ieder geval het bewustzijn. Als organisatie ben je aanspreekbaar op goed bestuur, voldoen aan wet en regelgeving hoort daarbij. Zorg er dan ook voor dat je als organisaties eigenaar bent van je administratie en zorg ervoor dat deze op een centrale plek staat en maak intern goede afspraken over wie wat doet.

Lasso-concepten ondersteunt huurdersorganisaties bij hun AVG-verplichtingen, Wij zorgen voor de benodigde documenten en procedures. Lasso administraties worden voorzien van een impactassessment zodat ten alle tijden aan de wet voldaan kan worden. Als je meer wil weten komen wij graag en vrijblijvend een toelichting geven op de AVG, wat dat voor huurdersorganisaties betekent en hoe wij je daarbij kunnen helpen.