Top 10 redenen om voor Lasso+ te kiezen

Top 10 redenen om voor Lasso+ te kiezen

Lasso+ biedt een administratie voor kleine en middelgrote organisaties die kiezen voor efficiency en kostenbesparing.

  1. Onze administratie voldoet aan de privacywetgeving en we kunnen veilig werken met de gegevens van onze achterban. 
  2. Het is een goed en voor iedereen toegankelijk systeem voor document- en dossierbeheer, gebaseerd op een duidelijke structuur.
  3. Er is een toegankelijk archief (kennisbank) beschikbaar.
  4. Er is een ledenadministratie (verenigingen) en/of een achterbanadministratie (stichtingen).
  5. Lasso⁺ laat zich eenvoudig overgedragen aan nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.
  6. Het biedt een eenvoudige financiële administratie.
  7. In Lasso⁺ kunnen begrotingen gemaakt en bewaakt worden.
  8. Het bestuur krijgt goed inzicht in de financiën.
  9. De communicatie met de achterban verbetert sterk en de organisatie weet beter wat er leeft.  
  10. Lasso⁺ biedt structuur bij het registeren en beheren van klachtenafhandeling.