Waarom kozen onze klanten in 2021 voor Lasso?

Waarom kozen onze klanten in 2021 voor Lasso?

In 2021 zag Lasso Concepten het aantal huurdersorganisaties dat heeft gekozen voor Lasso software groeien tot 40. Al deze huurdersorganisaties hebben wij één vraag gesteld. Deze vraag luidde:

Als je kiest voor Lasso,

wat is er dan veranderd binnen nu en één jaar?

Wij hebben vele antwoorden mogen noteren. De top 10 presenteren wij met onderstaande lijst

  • Onze administratie voldoet aan de privacy wetgeving en wij kunnen veilig werken met de gegevens van onze achterban.
  • Er is een goed document- en dossierbeheersysteem op basis van een duidelijke structuur en voor iedereen toegankelijk.
  • Er is een archief (kennisbank) beschikbaar die eenvoudig toegankelijk is.
  • Er is dan een administratie van leden (verenigingen) en of achterban (stichtingen)
  • Functies kunnen eenvoudig worden overgedragen aan nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.
  • Er is een eenvoudige financiële administratie.
  • Er kan een begroting gemaakt en bewaakt worden.
  • Het bestuur heeft goed inzicht in de financiën.
  • De communicatie met de achterban is sterk verbeterd en wij weten beter wat er leeft onder de achterban.
  • Wij kunnen makkelijk nieuwsbrieven sturen naar onze achterban vanuit Lasso.

Met overtuiging zegt Lasso Concepten dat de Lasso software al deze wensen actief ondersteunt!

De visie van Lasso-Concepten

Een krachtige organisatie is gebouwd op een sterk fundament. de visie van Lasso is dat de Vrijwilligers en een robuuste administratie samen het fundament zijn van de organisatie. Dat staat aan de basis van van een effectieve belangenbehartiging waarbij de achterban georganiseerd en betrokken kan worden bij de activiteiten van de huurdersorganisatie!

Wil je meer weten van Lasso vraag dan een gesprek aan. Samen met jou onderzoeken we dan in een gesprek Lasso voor jouw organisatie toegevoegde waarde heeft. Stuur een e-mail of bel.