Visitatie als kans voor versterking huurdersorganisatie

Visitatie als kans voor versterking huurdersorganisatie

Visitatie draagt bij aan beter wonen in Nederland!

Deze stelling wordt neergezet door SVWN. Visitatie is een instrument waarmee corporaties zich, als maatschappelijke organisatie, tegenover stakeholders kunnen verantwoorden over hun maatschappelijke prestaties, om daarvan te leren en zo hun prestaties te verbeteren. Huurders spelen daar een belangrijke rol in. Dit betekent ook dat huurders nadrukkelijk betrokken (moeten) worden bij de visitatie.

Klik hier voor de visie van SVWN…

Aanbod SVWN aan huurdersorganisaties

Iedere vier jaar wordt een corporatie gevisiteerd. Een visitatie vraagt veel energie van betrokkenen maar dan is het resultaat er ook naar. Tijdens de visitatie wordt de huurdersorganisatie gevraagd naar haar opvattingen en standpunten. Dit betekent dat de huurdersorganisatie zich moet voorbereiden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verzamelen en lezen van stukken en het consulteren van de achterban. De SVWN legt op haar website duidelijk uit wat visitatie inhoud voor huurders en reikt in 6 praktische stappen tips en hulpmiddelen aan.

Daarnaast biedt Claudia Sievers, directeur bestuurder van SVWN, voor drie huurdersorganisaties een gratis inhouse cursus aan ter voorbereiding op de visitatie. Huurdersorganisaties kunnen zich aanmelden via info@visitaties.nl

Klik hier voor het aanbod…

Aanbod Lasso aan huurdersorganisaties

Lasso vult het aanbod van SVWN aan en ziet in visitatie ook een kans om de huurdersorganisatie te versterken.

Belangrijke tip: betrek je achterban bij dit proces. Hierdoor wordt de inbreng en positie van de huurdersorganisatie versterkt. Dit kan met behulp van een eenvoudige enquête. Lasso kan je daarbij helpen!

Door de achterban actief te benaderen maakt de huurdersorganisatie zichzelf kenbaar en bouwt aan relaties. Daarbij leidt de sympathie, die huurdersorganisaties vaak hebben bij de achterban, tot veel reacties. Vraag in een dergelijke enquete vooral ook om contactgegevens beschikbaar te stellen zodat de achterban in de toekomst bereikbaar blijft.

Lasso doet een beperkt aantal huurdersorganisaties een aantrekkelijk aanbod om de verbinding met de achterban te versterken. Meld je daarvoor aan.

Geef je op voor het aanbod…