Veilig omgaan met gegevens

Veilig omgaan met gegevens

Als huurdersorganisatie registreer je veel privacy-gevoelige informatie en gegevens. Vaak staan dit soort gegevens op meerdere plekken, zoals een shared-disk, een programma als Mailchimp, de financiële administratie en soms ook nog in een aparte ledenadministratie.

Dat maakt het zorgvuldig omgaan met gegevens een stuk lastiger, terwijl dit juist zo belangrijk is.

Sommige organisaties onderschatten het belang van veilig omgaan met data. “Dat zal zo’n vaart niet lopen” of: “dat gaat niet op voor zo’n kleine organisatie als de onze”, is dan de gedachte. In de praktijk blijken deze redeneringen niet altijd te kloppen. Zeker met de komst van de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ moet je als bestuur je verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat je niet aansprakelijk bent, voor het geval het mis gaat. 

Kortom: als organisatie wil je er alles aan doen om gegevens te beveiligen.

Dit doe je door alle gegevens op een centrale plek op te slaan en medewerkers en bestuursleden geautoriseerde toegang te geven tot de gegevens. Op die manier kan een medewerker alleen bij de gegevens die voor hem of haar relevant zijn. 

Lasso heeft alle tools en mogelijkheden om als organisatie zorgvuldig om te gaan met privacy-gevoelige gegevens:

  • Gegevensoverdracht via beveiligde verbindingen
  • Alleen toegang tot gegevens op basis van functionele toepassing
  • Ingebouwd verwerkingsregister
  • Ingebouwd datalek-register
  • 2 Factor Authenticatie (2FA)
  • Handreikingen voor beleid

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.