Samenwerken met bewonerscommissies

Samenwerken met bewonerscommissies

Met LASSO kun je de samenwerking met bewonerscommissies versterken door het aanbieden van een digitale omgeving waar stukken gepubliceerd kunnen worden door de bewonerscommissie. Het voordeel daarvan is dat er een archief ontstaat op complex-niveau en worden bewoners automatisch geïnformeerd.

Daarbij helpt het om de samenwerking tussen de corporatie en de bewonerscommissie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dan weten partijen precies wat ze van elkaar mogen verwachten. Op het Forum is een voorbeeld van zo’n samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd die gebruikt wordt door Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Wonen Zuid. Als er andere huurdersorganisaties en/of corporaties zijn die mooie voorbeelden hebben van een samenwerkingsovereenkomst, dan worden zij van harte uitgenodigd om hun versie te publiceren op dit Forum.

Ga hier naar het Forum …

Samen weten we namelijk meer!