Nieuws

Veilig omgaan met gegevens

Iedere organisatie is verplicht om zorgvuldig om te gaan met haar gegevens. Zeker als het privacy gevoelige gegevens betreft. Naam, adres, woonplaats en zonodig financiële gegevens horen daar zeker bij. Ook eventuele klachtregistraties met privacy gevoelige informatie vormen een risico. Vanwege het toenemend aantal incidenten met privacy gegevens pleit Lasso centrale opslag van gegevens en data voor het gebruik 2 factor authenticatie. Het werken met persoonsgegevens wordt vaak onderschat. Lees verder in deze nieuwsbrief over het hoe en waarom.

WBTR: nieuwe, belangrijke wet voor bestuursleden

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in. Dit betekent dat Verenigingen en Stichtingen hun statuten moeten beoordelen of deze voldoen aan de nieuwe wet. Het advies daarbij is: maak van de gelegenheid gebruik en kijk ook goed of de handelswijze van de organisatie ook overeenstemt met het eigen statuut en eventueel aanvullende reglementen. Daarmee voorkom je als organisatie dat bestuursleden aansprakelijk worden gesteld als er iets mis zou gaan.