Maak van de nood een deugd

Maak van de nood een deugd

Ik heb het eerder geschreven, niet iedereen vindt het voeren van een administratie leuk. Heb je mensen in je midden die hier wel plezier aan beleven, koester deze en houd ze vast.

Om allerlei redenen is het belangrijk een goede administratie te voeren. En toch zien we dat hier relatief weinig aandacht voor is. Als het gaat om de volkshuisvestelijke inhoud hebben Huurdersorganisaties de advieskantoren voor het uitzoeken. Door allerlei partijen wordt er veel energie gestoken in het ontwikkelen van cursussen voor bestuursleden en vrijwilligers. Huurdersorganisaties maken gebruik van deze ontwikkelingen en groeien daar ook in. Zij worden deskundiger en zijn steeds meer in staat hun rol te nemen.

Dit neemt niet weg dat de vraag van de legitimatie vaak op tafel ligt. Hoe ben je georganiseerd, wie is je achterban, namens wie spreek je en meer van dit soort vragen. Als je daar induikt kom je er al snel achter dat het niet eenvoudig is om dergelijke vragen goed te kunnen beantwoorden. Als je 20.000 huurders vertegenwoordigt kun je natuurlijk niet bij iedereen op de koffie gaan. Maar hoe weet je dan wat er speelt bij je achterban?

Ik ben er van overtuigd dat een goede administratie van levensbelang is om als belangenbehartiger goed je werk te kunnen doen. Je moet in staat zijn om met een druk op de knop je achterban te raadplegen, je moet in staat zijn om onderzoek te kunnen doen in buurten en woongebouwen. Dit kan niet met behulp van een paar excel-lijsten en wat namen. Veel organisaties lopen er tegen aan dat gegevens her en der staan verspreid en dat het moeilijk is om deze gegevens te beheren. Hoe doe je dat dan als organisatie?

Het opbouwen van een goede administratie is ook niet eenvoudig. Een goede administratie is het resultaat van jaren werk. Het is een kwestie van volhouden maar vooral ook goed organiseren. Je moet procedures ontwikkelen om gegevens te verzamelen, vervolgens moet je procedures ontwikkelen om met die gegevens de juiste dingen te doen. Je kunt dat ook niet alleen, dat moet altijd in goede samenwerking met de corporatie.