Vierde Golf

De Vierde Golf is voortgekomen uit verbazing over de reactie vanuit politiek en maatschappij op de coronapandemie en andere crises. Politieke keuzes worden gepresenteerd als technische oplossingen die echter keer op keer leiden tot inperking van burgerrechten, afnemende sociale samenhang, toenemende kansenongelijkheid en afnemende duurzaamheid. De armen worden armer en de rijken worden rijker, en vooral ook: machtiger.

www.vierdegolf.nl

Mijn persoonlijke omgeving:

Icondesign