HV Bo-Ex

HV Bo-Ex is een huurdersvereniging voor en door huurders van woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht.

Wij zetten ons in voor onderwerpen die voor alle huurders belangrijk zijn. Samen met woningcorporatie Bo-Ex en de gemeente praten wij over diverse onderwerpen die met wonen te maken hebben en hierin vertegenwoordigen wij de stem van onze achterban: de huurders van Bo-Ex!

www.hvboex.nl