HP6

HP6 staat voor Huurdersvereniging Poort6. HP6 is er voor alle huurders van Poort6.  De rol van HP6 is het behartigen van de belangen van de huurders van Poort6. Namens de huurders praten we met Poort6 en de gemeente over onderwerpen die ons allemaal raken. Zoals de betaalbaarheid van de woningen, de veiligheid en leefbaarheid in de buurt, over het onderhoud en over de dienstverlening.

www.hp6.nl

HP6 | Mijn persoonlijke Lasso omgeving:

HP6 | Nieuwsbrief: