Bewonersgroepen

Bewonersgroepen die actief zijn bij renovaties moeten vaak overleggen met de corporatie en hun eigen achterban. De verslagen van de overleggen en de betreffende stukken kunnen zij zelf up-loaden in hun eigen omgeving. Daar kunnen de documenten niet alleen beschikbaar worden gesteld aan de eigen eigen groep maar, desgewenst, ook aan de huurders in het complex.

De registratie van huurders blijft “up to date” omdat de huurders automatisch worden ingedeeld in de juiste groepen op basis van hun adres. Zo blijft iedereen goed geïnformeerd.

Tijdens de renovatie kan de huurdersorganisaties de bewonersgroep helpen om voor de individuele huurder een logboekje samen te stellen. Dat helpt bij een terugblik op de renovatie over hoe de renovatie is verlopen.

Ook hier geldt dat de stukken van de renovatie bewaard blijven voor de toekomst zodat de toekomstige bewonersgroepen ook beschikking hebben en houden over het verloop van de renovaties.[1]