Vastgoedbeheer

Lasso wordt ingezet om het beheer van woningen te organiseren. Het registreren van huurders en woningen is een van de basis functionaliteiten in Lasso. Van daaruit kan de huur en servicekosten in rekening worden gebracht of worden geïncasseerd. Met het document en dossierbeheersysteem kunnen dossiers van huurders en woningen op orde worden gehouden.

Huurders kunnen via hun persoonlijke omgeving reparatieverzoeken in dienen waarna degene die deze in behandeling neemt deze melding door krijgt gegeven. Alles ligt dan gelijk vast.

Met de financiële administratie kan ook de vermogenspositie inzichtelijk worden gemaakt en de exploitatierekening op woning en/ of complex-niveau.