Lasso enquête

Begin dit jaar heeft het Woonbond Kennis en Adviescentrum in samenwerking met Lasso-concepten een enquête gehouden over de behoefte van huurdersorganisaties aan een digitale administratie. De enquête ging over Lasso+. Dit is een administratief computerprogramma, dat speciaal is ontworpen voor huurdersorganisaties. De resultaten van de enquête worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van Lasso+.

Deelname en dekking
Aan de enquête hebben 295 bestuursleden van 221 verschillende lidorganisaties van de Woonbond deelgenomen. Het gaat om bestuursleden van zowel verenigingen als stichtingen. Ook zijn grote en kleinere lidorganisaties vertegenwoordigd. Ruim de helft van de bestuursleden typeert zijn of haar werkgebied als (rand)stedelijk. Een kwart als landelijk. De overige huurdersorganisaties werken zowel stedelijk als landelijk.

Wat vindt u belangrijk en maakt u tevreden?
In de enquête kregen de bestuursleden verschillende eigenschappen van Lasso+ voorgelegd. De leden hebben per eigenschap aangegeven wat ze ervan vinden als die functionaliteit wel en niet in het programma aanwezig is. Uit de antwoorden ontstaat zo een beeld welke producteigenschappen het meeste bijdragen aan de tevredenheid van de gebruikers.

De producteigenschappen van Lasso+ die voor huurdersorganisaties het grootste effect hebben op de tevredenheid, zijn gerelateerd aan het contact met de achterban. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opzetten en onderhouden van huurderspanels, het verzorgen van grote mailings, het houden van enquêtes via de administratiesoftware en het vastleggen van contactmomenten.

Wat zijn de verschillen?
Er zijn ook verschillen te ontdekken tussen lidorganisaties. Uiteraard hebben verenigingen meer behoefte aan eigenschappen die helpen bij het contributiebeleid. Huurdersorganisaties die zowel stedelijk als landelijk werken, vinden het vaker fijn om functies en termijnen van bestuursleden te kunnen registeren.

Het verzenden van grote mailings is belangrijk voor de middelgrote huurdersorganisaties. Waarschijnlijk hebben kleinere organisaties er minder behoefte aan en regelen de grote huurdersorganisaties de mailings via de verhuurder. Opvallend is dat functionaliteit voor huurderspanels en enquêtes bij stichtingen tot meer tevredenheid leidt dan bij verenigingen. Ook hebben de grotere huurdersorganisaties meer behoefte aan huurderspanels dan de kleinere.

Hoe verder?
De enquête resultaten worden geanalyseerd en gaan mede de toekomst van Lasso bepalen. De verdere ontwikkeling van Lasso is voor de huurdersorganisaties die Lasso (gaan) gebruiken van belang zeker als het gaat om het kunnen leggen van contact met de achterban. De resultaten van het onderzoek zullen wij publiceren.

Als u meer wil weten over Lasso dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, mail of bel gerust.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *