Registratie Leden en relaties

In Lasso kunnen alle relaties (leden en overige contacten) van de huurdersorganisaties worden bijgehouden en geordend. Dit kan op eenvoudige wijze en volledig AVG-proof. De relaties kunnen vervolgens eenvoudig hun eigen documenten en dossiers raadplegen in de mijn-omgeving. De relaties kunnen eenvoudig worden in gedeeld in specifieke groepen.

Dossiers en documenten

Op eenvoudige wijze kunnen documenten worden bewaard en dossiers worden aangemaakt. Een dossier is een verzameling documenten waarbij notities kunnen worden gevoegd. Deze dossiers kunnen worden gemaild of toegankelijk worden gemaakt voor deelnemers in de mijn-omgeving. Ook kunnen er persoonlijke dossiers worden aangemaakt voor specifieke situatie. Hiervoor kan aparte AVG-registratie toestemming worden gevraagd en gegeven.

Nieuwsbrieven en mailing

Via Lasso kunnen (eenvoudig) opgemaakte nieuwsbrieven en mailingen worden verstuurd. Daarvoor kan in de mail gebruikt gemaakt worden van alle gegevens van de deelnemer. Dus: persoonlijke mail! Verder kunnen er sjablonen worden gemaakt voor standaard mail-verkeer.

Financiële administratie en incasso contributie

Lasso beschikt over een financiële administratie die eenvoudig van opzet en zich onderscheid gebruiksgemak van andere administraties. Er kan gebruik worden gemaakt van een factuuradministratie maar dat is niet noodzakelijk. Bankgegevens kunnen worden geïmporteerd en automatisch worden verwerkt. Nagenoeg het hele proces van automatische incasso is geautomatiseerd en vraagt geen bijzondere kennis.

In contact met de achterban

De Lasso administratie kan worden ingezet om enquêtes mee uit te zetten. Met deze enquêtes kan de mening van een groep worden opgehaald maar ook bijvoorbeeld ook de kwaliteit en voortgang van een renovatie onder huurders worden gemonitord. Ook kunnen huurders zich via mail aanmelden voor activiteiten waarbij de aanmelding automatisch geregistreerd wordt.