Om uw Lasso te kunnen vullen hebben zijn gegevens nodig. Als de gegevens voldoende kwaliteit hebben worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

De adressen:

Lasso registreert alle adressen van de corporatie. Dat is de basis van de administratie. Huurders en leden worden vervolgens aan de adressen gekoppeld. Alle adressen zijn uniek op postcode en huisnummer en kunnen maar een keer voorkomen in de administratie. Uiteraard  kunnen ook andere adressen worden toegevoegd, bijvoorbeeld voor andere relaties.

De adressen kunnen aangeleverd worden in een CSV of Excel bestand. Klik hier voor een voorbeeld voor het NAW bestand of het adressen bestand.

20180101_voorbeeldbestand_NAW

20180101_voorbeeldbestand_adressen

Andere vormen en of behoeften van import komen in onderling overleg tot stand.