Vul het onderstaande formulier in voor de bevestiging van uw offerte en abonnementgegevens

Hier worden enkele vragen gesteld over de inrichting van uw organisatie en helpen ons met de voorbereiding. Uiteraard zullen wij samen met u controleren of alles goed is ingevuld zodat uw Lasso naar wens wordt ingericht.

In Lasso kunt u de contributiestructuur van uw vereniging inrichten zodat er automatisch facturen worden gemaakt. Deze worden automatisch verwerkt in de financiële administratie. Om dit goed voor u te kunnen inrichten vragen wij u onderstaande vragen in te vullen. De contributiegroep wordt ingericht op het jaarbedrag en de factuurperiode (maand/ kwartaal/ half jaar of jaar) wordt ingesteld bij het individuele lid. Voor wat betreft de ingangsdatum is het belangrijk dat u de datum kiest voor facturen die Lasso voor u gaat maken. Dit is na de periode van eventueel oude nog openstaande facturen.

Alle Lasso websites (URL) beginnen met de naam van uw organisatie gevolgd door de Lasso URL. Als de organisatie de naam draagt “huurdersbelangenvereniging” dan zou de URL er als volgt uitzien: https://huurdersbelangenvereniging.lasso-ho.nl een betere keuze is dan https://hbv.lasso-ho.nl. Laat onverlet dat u zelf uw naam kunt kiezen. Wij adviseren een afkorting, te meer ook omdat vanuit deze URL ook de e-mail wordt verstuurd vanuit Lasso.

De abonnementsbijdragen van uw Lasso worden maandelijks geïncasseerd via automatische incasso. Het incassobedrag is gelijk aan het bedrag dat u in de offerte is aangeboden. Eventuele prijsindexaties worden vooraf aan u medegedeeld. Een en ander conform de leveringsvoorwaarden. De leveringsvoorwaarden zijn met de offerte aan u toegestuurd. Vul hiervoor uw IBAN-nummer in en de tenaamstelling van de rekening. Ongewenste incasso’s kunnen door uzelf gestorneerd worden tot 56 dagen na de incasso en bij een onterechte incasso tot 13 maanden na de incasso door de bank.