Een complete administratie

Met focus op belangenbehartiging

 

CRM (leden) beheer
Communicatie en verbinding

Bestuur
Secretariaat
Financieel

Lasso promotiefilmpje

“Lasso+ is het keurmerk dat vertrouwen oproept van goed bestuur en compliance!”
Op het Zuiden Vereniging voor Huurders, Lenne Valkenburg

 

“Met Lasso+ hebben wij altijd en overal toegang tot de gegevens van onze leden!”
Centraal Huurders Overleg HEEMwonen, Hans Haszing

 

“Met Lasso+ kunnen wij onze ledenadministratie en boekhouding op efficiënte wijze bijhouden.”
HBV Etten-Leur, Willy Exalto
Waarom kiezen voor Lasso?

Met Lasso+ kies je voor continuïteit!

Administratie als kans

Een Innovatie voor
het Verenigingsleven

Lasso+ is het concept voor verenigingen dat verder gaat dan alleen het administreren van een lidmaatschap en het factureren van contributie. Lasso+ zorgt ervoor dat vrijwilligers hun administratieve (bestuurlijke) taken meer effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Dit leidt tot beter en comfortabel bestuur. Lasso+ is voor iedere vereniging bereikbaar, of je nu 10 deelnemers administreert of 350.000 deelnemers. De prijs is uiteraard afgestemd op het gebruik en de omvang van de vereniging.

wat is lasso
Wie is Lasso?

Mensen, financiën en dossiers

Alles bij de hand

Lasso-Concepten

Lasso-Concepten heeft een eigen visie op administraties. Een gedurfd concept dat de gebruiker zal verwonderen. De toepassing van Lasso+ reikt net zo ver al de eigen creativiteit. De basisfuncties zijn op orde, zoals het registreren van deelnemers (leden & CRM) tot het inrichten van complexe contributiesystemen. Bijzonder is de toepassing van groepen. Het concept gaat verder dan alleen het administreren van een lidmaatschap en het factureren van contributie.
Lasso+ zorgt ervoor dat vrijwilligers hun administratieve (bestuurlijke) taken meer effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Dit leidt tot beter bestuur en compliance.

Voor Huurdersorganisaties is het mogelijk om het gehele bezit van de corporatie te administreren. Lasso+ schrikt niet terug van veel data >100.000 is geen uitdaging maar gewoon basis.

wat is lasso
Mensen en partners

Expressief

Dienstverlening

Lasso-Concepten & mensen

Wim Dings

Concept & Organisatie

Als voormalig ondernemer heeft Wim op enig moment een andere keuze gemaakt. Met behulp van studies zoals sociale dienstverlening, cultureel maatschappelijke vorming en bedrijfskunde heeft hij zich ontwikkeld tot een volkshuisvestelijk specialist in brede zin. Als directeur van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders heeft hij daarbij veel ervaring opgedaan in het organiseren van verenigingen en heeft daarin vernieuwing doorgevoerd. Lasso+ is voor Wim een nieuwe uitdaging om huurdersorganisaties iets te bieden waarmee zij zich kunnen versterken in het overleg met de woningcorporaties en andere relevante stakeholders zoals bijvoorbeeld gemeenten.

Jos Alsters

Techniek & Ontwikkeling

Techniek en ontwikkeling is bij Jos Alsters in goede handen. Als docent natuurkunde is hij al vroeg met softwareontwikkeling in aanraking gekomen en heeft zich daar verder in gespecialiseerd. Vanuit softwareontwikkeling binnen het medisch onderzoek bij het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen, is hij gaan werken bij de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Het ontwerpen van  databases en het slim ontsluiten van daarin opgeslagen gegevens is zijn specialiteit. Ruim 5 jaar geleden heeft hij de stap genomen om voor zichzelf te beginnen om zijn expertise in een breder maatschappelijk perspectief in te zetten.

 

Partners in ontwikkeling

Stitpro

Stimulator van software-innovatie

StITpro is voortgekomen uit het ontstaan van Internet voor particulieren in Nederland: Stichting InterNLnet. InterNLnet BV was een van de eerste Internet Service providers voor particulieren in Nederland. Stichting InterNLnet was aandeel- en toezichthouder bij de BV. De stichting was vanuit haar statuten een “Algemeen Nut Beogende Instelling” en dividenden werden aangewend om projecten binnen de statutaire doelstellingen te laten uitvoeren. Door de verkoop van InterNLnet BV is de stichting niet meer betrokken bij de activiteiten van de BV. De naam van de stichting is veranderd in StITPro om verwarring te voorkomen. De basis van de activiteiten van de stichting is onveranderd.

StITPro verstrekt subsidie voor activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling. Deze doelstelling luidt als volgt: het bevorderen en het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen en het doen geven van wetenschappelijk onderwijs op het terrein van ICT, het verstrekken van financiële ondersteuning, door middel van verstrekken, al dan niet onder zekerheid, van leningen danwel middels subsidies op het terrein van de ICT en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Simplendi

Architectuur en software ontwikkeling

Simplendi ondersteunt de ontwikkeling van de Lasso-software door inbreng van kennis en arbeid. De taken van Simplendi liggen vooral diep in de software, de architectuur.

Expressie

 

Alles bij de hand!

Innovatie

Dienstverlening

Lasso-Concepten biedt in samenwerking met BuroDings een aantal beleidsinstrumenten aan om huurdersorganisaties te versterken. Het gaat onder andere om het laten groeien van het ledenbestand en het contact met de achterban. Daarnaast is er ook aandacht voor samenwerking met andere partijen en de financiële administratie.  Bij producten staat meer informatie. Neem ook gerust contact op over de mogelijkheden voor ondersteuning bij implementatie.

logo_01

 

Beleidsinstrumenten

Lasso heeft beleid ontwikkeld om leden te werven. Het beleid is erop gericht dat alle mutaties van de woningcorporaties worden benaderd en dat met de reagerende huurders actief een relatie wordt opgebouwd. De Lasso-software ondersteunt dit beleid. Graag gaan wij met de huurdersorganisatie in gesprek over de mogelijkheden.

De financiële administratie van Lasso is ontworpen op basis van eenvoud. Echter het inrichten van de financiële administratie is iets van de huurdersorganisatie zelf. Daar moeten keuzes in gemaakt worden. Lasso biedt haar gebruikers een ondersteuningstraject aan om de financiële administratie adequaat in te richten en te gebruiken.

Als gebruiker van Lasso hebt kun je ook gebruik maken van de enquête faciliteit die Lasso biedt. Hiermee kun je zowel open enquêtes toesturen aan de doelgroep maar ook gesloten enquêtes met mogelijkheden om herinneringen te versturen. Voor het opstellen en verwerken van enquêtes is eventueel ondersteuning beschikbaar. Ook hier geldt dat dit een maatwerkoplossing is die wij graag met de huurdersorganisatie bespreken.

Als je intensief samenwerkt met andere huurdersorganisaties, bijvoorbeeld bij een verhuurder, kun je kiezen voor één lasso waarin je echt samenwerkt, maar je kunt ook kiezen voor verschillende lasso’s die onderling samenwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om de financiële administratie, maar ook als het gaat om de deelnemersadministratie. Dit zijn maatwerkoplossingen die wij graag met de huurdersorganisatie bespreken.

naar begin